Dobrodošli

► D O G A Đ A N J A ►

♦ 09.11.2020. u 20 sati u Maloj dvorani LISINSKI: SVEČANI KONCERT – 30 GODINA GUDAČKOG KVARTETA SEBASTIAN

► N O V O ►

♦ Boris Beck: ZA NJIMA JE IŠAO PAS. Roman

♦ Eva Menasse: OPROSTIVI SMRTNI GRIJESI. Zbirka pripovijedaka

♦ Gordana Krpan: GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN - SEBASTIAN STRING QUARTET

♦ Anthony Blunt: UMJETNOST I ARHITEKTURA U FRANCUSKOJ 1500.-1700.

♦ Marijan Bobinac: AUSTRIJSKI KAZALIŠNI KLASICI

♦ Robert Kleindienst: DOBA PRESVLAČENJA. Roman

♦ Marie Darrieussecq: DIVNO JE TU BITI. Život Paule M. Becker. Roman

♦ Friedrich Torberg: MATURANT GERBER. Roman

♦ Marko Trogrlić i Nevio Šetić: LA DALMAZIA E L'ISTRIA NELL'OTTOCENTO

♦ Bettina Balàka: GOLUBOVI IZ BRNA. Roman

♦ Ante Matijević: POVIJEST DALMACIJE ZA VRIJEME PRVE AUSTRIJSKE UPRAVE 1797.-1806.

♦ Marlen Haushofer: ZID. Roman

♦ Martin Heinzelmann: IZVJEŠĆA O TRANSLACIJAMA I DRUGI IZVORI O KULTU RELIKVIJA

♦ Radek Knapp: ČOVJEK KOJI JE DORUČKOVAO ZRAK. Pripovijest

♦ Peter Henisch: SEDAM I POL ŽIVOTA. Roman

♦ Marijan Bobinac, Wolfang Müller-Funk, Jelena Spreicer: MEHRSPRACHIGKEIT IN IMPERIEN / MULTILINGUALISM IN EMPIRES

♦ Stjepan Ćosić i Mijo Korade: ISUSOVCI U DUBROVNIKU. Komentari Stephana Desiderija iz 1693.

♦ Mirna Sindičić Sabljo: UVOD U FRANCUSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 20.STOLJEĆA

♦ Marijana Županić Benić: LUTKARSTVO I DIJETE

 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja
 • nova izdanja