Dobrodošli

► N O V O ►

♦ Marko Trogrlić i Nevio Šetić:
LA DALMAZIA E L'ISTRIA NELL'OTTOCENTO

♦ Bettina Balàka: GOLUBOVI IZ BRNA. Roman

♦ Ante Matijević: POVIJEST DALMACIJE ZA VRIJEME PRVE AUSTRIJSKE UPRAVE 1797.-1806.

♦ Marlen Haushofer: ZID. Roman

♦ Martin Heinzelmann: IZVJEŠĆA O TRANSLACIJAMA I DRUGI IZVORI O KULTU RELIKVIJA

♦ Radek Knapp: ČOVJEK KOJI JE DORUČKOVAO ZRAK. Pripovijest

♦ Peter Henisch: SEDAM I POL ŽIVOTA. Roman

♦ Marijan Bobinac, Wolfang Müller-Funk, Jelena Spreicer: MEHRSPRACHIGKEIT IN IMPERIEN / MULTILINGUALISM IN EMPIRES

♦ Stjepan Ćosić i Mijo Korade: ISUSOVCI U DUBROVNIKU. Komentari Stephana Desiderija iz 1693.

♦ Mirna Sindičić Sabljo: UVOD U FRANCUSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 20.STOLJEĆA

♦ Marijana Županić Benić: LUTKARSTVO I DIJETE

♦ Boris Beck: POSLJEDNJA NOĆ VELIKOG PRIPOVJEDAČA. Roman

♦ Isabel Wanger: ZA NAŠIM STOLOM. Roman

♦ Jasna Jasna Žmak: PREDAVANJE KAO IZVEDBA, IZVEDBA KAO PREDAVANJE - o proizvodnji znanja u umjetnosti

♦ Vladimir Stojsavljević: SVETI ČOVJEK BOŠKOVIĆ. Drama

♦ CONTES CROATES

♦ Trpimir Vedriš: HAGIOGRAFIJA I RANI KULT SV. ANASTAZIJE I SV. KRIZOGONA U ZADRU 

♦ Ivica Šute: HRVATSKA POVIJEST 1918. - 1941.

♦ Peter Henisch: MALENI OČEV LIK. Roman

♦ Natka Badurina, Una Bauer i Jelena Marković: NARACIJE STRAHA

ZAGREBAČKI KVARTET – 100 godina / Zagreb Quartet 100 years

♦ Eva Menasse: ŽIVOTINJE ZA NAPREDNE. Zbirka pripovijedaka

♦ Boris Senker: S OBIJU STRANA RAMPE. Ogledi o hrvatskoj drami i kazalištu

♦ Eldi Grubišić Pulišelić: GERMANSKI TURČIN MURAD EFENDI: književnost, politika i/ili identitet


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com