Tečaj Eur/kn: 1 Eur = 7,53450 Kn


Kratki opis
Ovo je prva znanstvena monografija koja se bavi dosad nerazjašnjenom sudbinom Židova koji su preživjeli Drugi svjetski rat i Holokaust te koja ispituje njihovo iskustvo života u komunističkoj Jugoslaviji I odlazak u Izrael tijekom četiriju posljednjih alija. Knjiga je namijenjena zainteresiranima za sudbinu Židova u Hrvatskoj / Jugoslaviji u razdoblju nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ali i onima koji žele znati više o kompleksnom odnosu Židova i Hrvata, posebice komunista u poraću. Ova knjiga predstavlja fundamentalan doprinos povijesti židovske zajednice u Hrvatskoj te će svaki sljedeći pokušaj historiografske, ali i društvene rasprave o njihovu iskustvu nužno morati uzeti u obzir autoričinu interpretaciju i zaključke do kojih je ona došla.
prof. dr. sc. Andrea Feldman, Sveučilište u Zagrebu

U svom predgovoru autorica skromno ističe da njezina knjiga predstavlja tek „djelić priče male zajednice koja je nastala na rubu velikih carstava”, ali ovim smo rukopisom dobili utemeljen prikaz povijesnoga konteksta nastanka i povijesti židovske zajednice u Hrvatskoj nakon 1945., u kojemu se uvjerljivo i utemeljeno daje značajan prilog historiografiji I našem poznavanju tematike. Ta se problematika sagledava u kontekstu stvaranja novoga državnog poretka i promjena u (samo)definiranju hrvatskih Židova. Opisan je proces raslojavanja unutar zajednice te odluke većine za odlazak, s naglaskom na masovnom iseljavanju u Izrael.
Posebno valja istaknuti da je autorica svjesna „različitih višeslojnosti židovskih identiteta”. Ona ističe da se može uočiti „niz identitetskih slojeva, koji su nadsvodili židovski identitet u odnosu na šire društveno-političko uređenje za vrijeme Habsburške Monarhije, Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, a što se, svakako, nastavlja i u drugoj Jugoslaviji”.
prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, Sveučilište u Splitu

nazad vrh