Germanistika

Mehrsprachigkeit in Imperien / Multilingualism in Empires

Der Sammelband ist aus der internationalen Konferenz Mehrsprachigkeit in Imperien / Multilinguslism in Empires hervorgegangen, die im Rahmen des an der Zagreber Germanistik situierten Forschungsprojektes Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne im Jahr 2018 sta...

23,36 € 29,20 € 20.00%

Germanski Turčin Murad Efendi: književnost, politika i/ili identitet

Murad Efendi, rođen kao Franz von Werner (Beč, 1836. – Den Haag, 1881.) zacijelo spada među zanimljivije ličnosti koje je iznjedrilo 19. stoljeće. Bio je tipičan izdanak multinacionalne Habsburške Monarhije pa njegovo rodoslovlje upućuje na njemačke, hrvatske i austrijske korije...

18,90 € 23,62 € 20.00%

Schlaglichter der Moderne

Von der programmatischen Moderne um 1900 bis zu spät- und postmodernen Tendenzen um 2000 reicht die Palette österreichischer Autorinnen und Autoren, die in der vorliegenden Sammlung zusammengeführt werden. Epochenvergleichende Perspektiven bestätigen, dass Hermann Bahr und andere...

21,02 € 26,28 € 20.00%
21,02 € 26,28 € 20.00%

Proziran i prezren

Ova interdisciplinarna monografija izniman je doprinos razumijevanju (srednjo)europskih obzorja hrvatske povijesti u epohi moderne nacionalne integracije. Riječ je o inovativnom djelu koje prelazi granice i kulturnih studija i povijesne znanosti te je istovremeno i interkulturna hrvatsko-njema...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Obitelj i povijest u suvremenom austrijskom generacijskom romanu

Knjiga je rezultat proučavanja književne vrste generacijskog romana na temelju analize recentnih austrijskih generacijskih romana. Autorica ističe da je ta književna vrsta početkom 21. stoljeća doživjela ponovni procvat u brojnim nacionalnim književnostima, pa tako i u austrijskoj književno...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Dijalektika identiteta

Knjiga utvrđuje dodirišta i razlike između njemačke i hrvatske dramske produkcije 1990-ih i 2000-ih godina, posebno pritom imajući na umu društvene i političke prilike tranzicije u dvjema zemljama, te fokusirajući se na pitanje individualnih i kolektivnih identiteta te ident...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Njemački književni dnevnik

U prva tri poglavlja (Uvod: Ideja dnevnika i dnevnički diskurs, Dnevniku srodni oblici u usporedbi, Od pravog ka književnom dnevniku: okušaj u povijesnom i stilskom značenju pojma) autorica prikazuje razvoj i značajke dnevnika kao dokumenta o osobnom životu svojeg pisca, ponekad i vrijed...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Konstrukcija ženskog identiteta u njemačkoj drami

U uvodnom poglavlju knjige „Konstrukcija ženskog identiteta u njemačkoj drami. Tipizacija ženskih likova u kazališnom zrcalu 70-i i 80-ih godina 19. stoljeća“ iznose se najvažnije teorije koje su obilježile odnos prema ženama krajem 19. stoljeća i time uvelike utjecale na ...

16,78 € 20,97 € 20.00%
16,78 € 20,97 € 20.00%

Odrazi i sjene

U ovom povijesno-recepcijski orijentiranom radu težište je na rasvjetljavanju utjecaja što je dramatika njemačkog govornog područja izvršila na tvorbu i razvoj hrvatskog kazališnog izričaja u vremenskom razdoblju od 1894/95 do 1939/1940. U središtu razmatranja ...

16,78 € 20,97 € 20.00%
16,78 € 20,97 € 20.00%

Pripovijedani zavičaj

U ovom naratološkom istraživanju obrađuju se pripovjedači i načini pripovijedanja u austrijskim zavičajnim i anti-zavičajnim romanima. Obrađuju se tradicionalni zavičajni romani P. Roseggera, L. Ganghofera i K. H. Waggerla, u kojima prevladava sveznajući autorski pripovjedač, u...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Njemačka drama u hrvatskom kazalištu 19. stoljeća

Tematsko težište ove knjige predstavlja recepcija nekolicine reprezentativnih dramatičara njemačkoga govornog područja (August von Kotzebue, Theodor Körner, bečki pučki dramatičari, ponajprije Johann Nestroy i Ferdinand Raimund, te Franz Grillparzer i Gerhart Hauptmann) u ranoj fa...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Texte unter der Lupe -was und wie

Übungen auf der Basis von authentischen Texten. Übungsziele: • Festigung und Erweiterung der Lexik • Vertiefung und Erweiterung der Grammatikkenntnisse • Steigerung der mündlichen und schriftlichen Ausdruckskompetenz Einsatzmöglichkeiten: • U...

12,63 € 15,79 € 20.00%