Znanost o književnosti
20,70 € 23,00 € 10.00%

Priča prati hrabre

Tekstovi u ovoj knjizi nešto su poput desetogodišnjeg dnevnika čitanja novije hrvatske proze. Govore dvostrukim jezikom: jezikom struke i stručne literature, ali i jezikom doživljaja književnog djela, jezikom emocija i dojma… baš onako kako je to prije stotinu godina ...

20,70 € 23,00 € 10.00%

Predavanje kao izvedba, izvedba kao predavanje

Usprkos njegovoj popularnosti na suvremenoj umjetničkoj sceni, format izvedbenog predavanja i u globalnom je smislu kronično teorijski zanemaren fenomen koji vapi za aktualnim interpretacijama i čitanjima. Ova je knjiga stoga važan doprinos konceptualizaciji žanra koji operira na granici umjetn...

11,95 € 23,89 € 50.00%

Kroatističke i romanističke prouke i portreti

U knjizi Prouke i portreti Mirka Tomasovića valja uz marulološke teme istaknuti i autorovu polemičnost prema sustavnom omalovažavanju hrvatske tradicije s jedne strane hrvatske renesanse u radovima nekih talijanskih kroatista iredentističkih nagnuća, a s druge strane hrvatskoga romantizm...

11,81 € 23,62 € 50.00%
11,15 € 22,30 € 50.00%

Prostor za otpadnike

U knjizi riječ je o autorima dvojne (ili više) identitetske pripadnosti koji ne zadovoljavaju tradicionalne kriterije uokviravanja u koncepte nacionalne književnosti. Osim toga, kada se izdvoji popis dotičnih autora, uočljiva je i određena poveznica ili imaginarna krivulja na koju se mog...

11,15 € 22,30 € 50.00%
14,60 € 29,20 € 50.00%

Kroatološki ogledi

U knjizi "Kroatološki ogledi" donose se radovi vezani uz književnoznanstveni projekt Hrvatski književni povjesničari (prilozi o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Ivi Frangešu, Antunu Barcu i Đuri Šurminu); slijede prilozi u kojima se komentira međunarodno priznanje h...

14,60 € 29,20 € 50.00%

U zemlji duše. Nove interpretacije bajki

Prijevod s njemačkoga: Jelena Spreicer. U potrazi za spoznajom neka mlada žena dospijeva u šumu. Tamo susreće medvjedicu koja ju iz priče u priču uvodi u povijest čovječanstva. U simbolici bajke počivaju prvotan poligaman način života kao i povezanost s prirodom ranih europskih pre...

8,50 € 16,99 € 50.00%
8,50 € 16,99 € 50.00%

Zvuci i znaci

Knjiga obuhvaća desetak tekstova objedinjenih tematiziranjem kulturnopovijesnih i teorijskih aspekata hrvatske kulturne tradicije. U središtu autoričina interesa su kulturne pojave i problematika povezana s verbalnim folklorom i usmenom književnošću, osobito poezijom. Jedinst...

8,50 € 16,99 € 50.00%
13,14 € 26,28 € 50.00%

Mračne žene

Knjiga se bavi razdobljem američke književnosti koje obuhvaća prvu nacionalnu generaciju autora do razdoblja Građanskoga rata, a kroz prizmu specifičnog društvenog i kulturnog fenomena, načina na koji se mračni ženski likovi uspostavljaju kao ključne tekstualne i ideološke fig...

13,14 € 26,28 € 50.00%