Povijest umjetnosti

Slikarstvo i skulptura u Francuskoj 1700.–1789.

Prijevod s engleskoga: Borivoj Popovčak Likovna monografija Slikarstvo i skulptura u Francuskoj 1700. – 1789. (Painting and Sculpture in France 1700 – 1789) Michaela Leveya (Wimbledon 1927. – 2008.) - ravnatelja Nacionalne galerije u Londonu i stručnjaka za slikarstvo i umjetnos...

31,60 € 39,50 € 20.00%

Umjetnost i arhitektura u Francuskoj 1500-1700

Prijevod s engleskoga: Borivoj Popovčak Proučavanje francuske umjetnosti XVI. i XVII. stoljeća može se podijeliti na dva razdoblja: prije pregleda Art and Architecture in France 1500-1700 i nakon toga. Naime, Anthony Blunt (Bournemouth, Hampshire, 1907. – London 1983.) u tom je pregledu...

31,64 € 39,55 € 20.00%

Altarističke radionice na granici: barokni mramorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju

U knjizi se kronološki prikazuju pojava i razvitak mramorne crkvene opreme i s njome povezane skulpture na području Rijeke i Hrvatskoga primorja od kraja XVII. do kraja XVIII. stoljeća. Početkom ovoga razdoblja to je područje, kao i susjedne regije, bilo posve ovisno o klesarskim rad...

37,16 € 46,45 € 20.00%

Bolonjske slike hrvatske povijesti

Namjera je ove monografije predstaviti hrvatskoj i inozemnoj javnosti ciklus baroknih fresaka iz refektorija Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji (danas Collegio Venturoli). Kolegij je od 1553. do 1781. godine bio u vlasništvu Stolnog kaptola zagrebačkog, i njegova namjena je bila pružiti do...

26,54 € 33,18 € 20.00%

Ivan Šarić - svijet bez sjena

Temeljna karakteristika crteža Ivana Šarića jednostavnost je, ključna za jasnoću i jezgrovitost poruke. Na jednostavnost se nadovezuju prepoznatljiva stilizacija motiva, zaobljene linije gotovo uvijek iste debljine, česti prikazi panoramskog prostora i jednostavne ljudske figure. Ali ako...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Obrtni spektakl

Knjiga Obrtni spektakl predstavlja nakon istoimene izložbe sljedeću fazu u realizaciji ovog projekta, u kojoj su reproducirani izloženi radovi, kao način dokumentiranja promjenjive slike grada, gdje su mnogi od predstavljenih motiva već nestali iz našeg urbanog okruženja, zamijenjeni no...

23,36 € 29,20 € 20.00%
37,16 € 46,45 € 20.00%

Barokni defter

Umjetnički život franjevačke provincije Bosne Srebrene u baroknim je stoljećima (XVII. i XVIII.) snažno obilježen povijesno–političkom pripadnošću toga područja Osmanskome Carstvu pa stilske novine i utjecaje prima posredno, različitim kapilarnim dotocima, a ne »revoluci...

37,16 € 46,45 € 20.00%

Prostor - komunikacija - stil

Pojam stila proučava se trojako – kao norma, znak ili izraz. U prvom slučaju polazi se od pretpostavke kako postoji nešto slično idealu oblikovanja. Drugi slučaj promatra stil kao promjenljivu izražajnu formu koju autor prilagođava izražavanom sadržaju. Treće viđenje zauzima s...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Srednjovjekovni umjetnički spomenici Dalmacije

Četvrti svezak povijesnoumjetničkih spisa Rudolfa Eitelbergera von Edelberga, praoca Bečke škole i prvoga profesora povijesti umjetnosti na bečkome Sveučilištu, sadrži pregled srednjovjekovnih umjetničkih spomenika Dalmacije nastao na temelju istraživanja koje je Eitelberger pr...

37,16 € 46,45 € 20.00%

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve

Župna crkva u Molvama jedan je od najznačajnijih primjera romantičarskog sakralnog graditeljstva u povijesti arhitekture 19. stoljeća u Hrvatskoj. Istodobno, riječ je i o jednom od najranijih primjera, novog, tipično historicističkog pristupa arhitekturi u nas, budući da se počela graditi 1...

42,26 € 52,82 € 20.00%

Vukovarski arhitekt Fran Funtak

Monografija donosi pregled stvaralaštva Frana Funtaka, jednog od najznačajnijih i najplodnijih arhitekata Slavonije u prvoj polovici 20. stoljeća. Obuhvaća 336 stranica, a sadrži oko 370 ilustracija te brojne tablice i grafikone kojima se zorno ilustrira ne samo opus ovog arhitekta već i...

37,16 € 46,45 € 20.00%
16,78 € 20,97 € 20.00%

Iskušavanja prostora

Knjiga Iskušavanja prostora iz divergentnih vizura tematizira i problematizira posljedice tzv. topological turn-a (topološki zaokret) kojim je - polazeći od prostora kao zajedničkog nazivnika - iz temelja redefiniran pristup humanističkim znanostima. Nastajući n...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Konzerviranje europskih spomenika od 1800. do 1850. godine

U sveučilišnom udžbeniku prikazana je povijest arhitektonskog konzerviranja u Europi od Francuske revolucije do sredine 19. stoljeća. Studenti konzerviranja, restauriranja, arheologije, povijesti umjetnosti i arhitekture u ovoj će knjizi pronaći spoj nekoliko usporednih povijesti: povije...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Kapela Sv. Barbare u Velikoj Mlaki

   U skupini drvenih kapela podrijetlom iz razdoblja XVII. i XVIII. stoljeća, najpoznatija je kapela svete Barbare u Velikoj Mlaki: zbog veličine, dobre dokumentiranosti, istraživanja započetih još početkom XIX. stoljeća, zbog bogatoga zidnoga ciklusa na kome je – m...

31,86 € 39,82 € 20.00%