Hrvatska povijest

Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba

Knjiga Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba obuhvaća razdoblje od početka široke primjene slitine bakra i kositra u proizvodnji metalnih predmeta do početka rimskih osvajanja na tlu današnjih hrvatskih zemalja. U uvodnim poglavljima opisani su po...

10,40 € 13,00 € 20.00%

Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba

Knjiga Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba obuhvaća razdoblje od početka široke primjene slitine bakra i kositra u proizvodnji metalnih predmeta do početka rimskih osvajanja na tlu današnjih hrvatskih zemalja. U uvodnim poglavljima opisani su po...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Dalmacija i Istra u 19. stoljeću

U svesku pod gornjim naslovom na sintetski je način prikazana novovjekovna povijest Dalmacije i Istre od 1798. do 1918. godine. To je učinjeno na temelju već afirmiranih i provjerenih domaćih historiografskih spoznaja, ali također uzimajući u obzir i najnovija dostignuća na tom području iz p...

13,70 € 17,12 € 20.00%
13,70 € 17,12 € 20.00%

Hrvatska povijest 1918.-1941.

Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavensk...

13,70 € 17,12 € 20.00%
21,02 € 26,28 € 20.00%

Hrvatska povijest 1918.-1941.

Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavensk...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Dalmacija u međuratnom razdoblju 1918.-1941.

O Dalmaciji u prvoj polovici 20. stoljeća nema opsežnijeg historiografskog djela do sada koje bi obuhvatilo više aspekata razvoja. Dalmacija je u prošlo stoljeće ušla kao habsburška krunovina Dalmacija, da bi nakon pada Austro-Ugarske monarhije postala dijelom najprije...

14,76 € 18,45 € 20.00%

Hrvatska povijest od 550. do 1100.

Ova je knjiga dio serije „Hrvatska povijest“. U knjizi se obrađuje razdoblje od 550. do 1100. godine. Posebna se pažnja posvećuje razdoblju tzv. mračnih stoljeća (7.-8.), stvaranju i širenju hrvatskog etničkog identiteta, formiranju političke vlasti Hrvata i njihovom pokr&s...

15,82 € 19,78 € 20.00%

Hrvatska povijest od 550. do 1100.

Ova je knjiga dio serije „Hrvatska povijest“. U knjizi se obrađuje razdoblje od 550. do 1100. godine. Posebna se pažnja posvećuje razdoblju tzv. mračnih stoljeća (7.-8.), stvaranju i širenju hrvatskog etničkog identiteta, formiranju političke vlasti Hrvata i njihovom pokr&s...

27,39 € 34,24 € 20.00%

Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba

Knjiga obuhvaća razdoblje od prve pojave čovjeka na tlu današnjih hrvatskih zemalja u starije kameno doba pa do razvoja prvih metalurških zajednica u bakreno doba. U uvodnom se dijelu objašnjava pojam prapovijesti u okvirima povijesti, njezine podjele i kriteriji na kojima one...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba

Knjiga obuhvaća razdoblje od prve pojave čovjeka na tlu današnjih hrvatskih zemalja u starije kameno doba pa do razvoja prvih metalurških zajednica u bakreno doba. U uvodnom se dijelu objašnjava pojam prapovijesti u okvirima povijesti, njezine podjele i kriteriji na kojima one...

10,41 € 13,01 € 20.00%

Dalmacija i Istra u 19. stoljeću

U svesku pod gornjim naslovom na sintetski je način prikazana novovjekovna povijest Dalmacije i Istre od 1798. do 1918. godine. To je učinjeno na temelju već afirmiranih i provjerenih domaćih historiografskih spoznaja, ali također uzimajući u obzir i najnovija dostignuća na tom području iz p...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918-1947)

Svezak „Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918-1947.)“ dio je sinteze hrvatske povijesti, u sklopu koje je već objavljena i knjiga Josipa Vrandečića i Miroslava Bertoše „Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku“ (Leykam international 2007.). S...

10,41 € 13,01 € 20.00%

Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine

Knjiga obrađuje povijest Banske Hrvatske i Vojne krajine tijekom gotovo točno 100 godina obilježenih na početku prosvijećenim apsolutizmom do prijelomne 1848./49. godine. Banska Hrvatska je u navedenom razdoblju prošla razvojni put od predmoderne ka modernoj povijesti, od kasnostale&sca...

10,41 € 13,01 € 20.00%

Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine

Knjiga obrađuje povijest Banske Hrvatske i Vojne krajine tijekom gotovo točno 100 godina obilježenih na početku prosvijećenim apsolutizmom i na kraju prijelomnom 1848./49. godinom. Banska Hrvatska je u navedenom razdoblju prošla razvojni put od predmoderne ka modernoj povijesti, od kasn...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918-1947)

Rukopis „Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918-1947.)“ dio je sinteze hrvatske povijesti, u sklopu koje je već objavljena i knjiga Josipa Vrandečića i Miroslava Bertoše „Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku“ (Leykam international 200...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana

Knjiga predstavlja sintezu povijesti hrvatskih zemalja u antičko doba, od grčke kolonizacije do dolaska Dioklecijana na carsko prijestolje. Strukturirana je u sedam poglavlja. U prvome poglavlju (Uvod) donose se metodološka objašnjenja, kratki pregled događajne povijesti, zemljopis...

27,39 € 34,24 € 20.00%

Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III Tri knjige pod zajedničkim naslovom Hrvatska povijest u ranome novom vijeku dio su serije Hrvatska povijest koju uređuje prof. dr. sc. Neven Budak. Hrvatska povijest ranoga novog vijeka posljednji je put sustavno obrađena prije pedeset...

8,39 € 10,49 € 20.00%

Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III  Tri knjige pod zajedničkim naslovom "Hrvatska povijest u ranome novom vijeku" dio su serije "Hrvatska povijest" koju uređuje prof. dr. sc.Neven Budak. Hrvatska povijest ranoga novog vijeka posljednji je put sustavno...

18,90 € 23,62 € 20.00%

Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III Tri knjige pod zajedničkim naslovom Hrvatska povijest u ranome novom vijeku dio su serije Hrvatska povijest koju uređuje Neven Budak, profesor hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatska povijest ranog...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III Tri knjige pod zajedničkim naslovom Hrvatska povijest u ranome novom vijeku dio su serije Hrvatska povijest koju uređuje Neven Budak, profesor hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zamišljeno je da...

16,78 € 20,97 € 20.00%

Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III Tri knjige pod zajedničkim naslovom Hrvatska povijest u ranome novom vijeku dio su serije Hrvatska povijest koju uređuje Neven Budak, profesor hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zamišljeno je da...

9,45 € 11,81 € 20.00%

Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku

Hrvatska povijest u ranome novom vijeku; svezak I-III Tri knjige pod zajedničkim naslovom Hrvatska povijest u ranome novom vijeku dio su serije Hrvatska povijest koju uređuje Neven Budak, profesor hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zamišljeno je da...

10,51 € 13,14 € 20.00%