Povijest

Židovi u Hrvatskoj nakon Holokausta

"Ovo je prva znanstvena monografija koja se bavi dosad nerazjašnjenom sudbinom Židova koji su preživjeli Drugi svjetski rat i Holokaust te koja ispituje njihovo iskustvo života u komunističkoj Jugoslaviji I odlazak u Izrael tijekom četiriju posljednjih alija. Knjiga je namijenjena za...

29,70 € 33,00 € 10.00%
24,00 € 30,00 € 20.00%

The Saints of Rome

Zbornik je proizašao iz skupa održanog u Rimu, na Mađarskoj akademiji, 4. i 6. listopada 2017. Konferenciju su zajednički organizirali Hrvatsko hagiografsko društvo 'Hagiotheca'i Mađarsko hagiografsko društvo. Rimski sveci uvijek su bili među najčašćenijim ...

24,00 € 30,00 € 20.00%

Politička povijest Splita od 1918. do 1941.

Uspjesi srpske vojske u balkanskim ratovima i postupci austrijskih predstavnika vlasti doveli su do jačanja protuaustrijskoga duha u Splitu. Zahvaljujući nekolicini tadašnjih projugoslavenski orijentiranih pisaca i političara nastala je više puta korištena fraza o Splitu kao ...

31,60 € 39,50 € 20.00%

Oduzimanje židovske imovine u Hrvatskoj: Zagreb kao studija slučaja

Ova knjiga nasušna je potreba jer je autorica na jasan i razumljiv način, a bez ikakve ideološke ostrašćenosti, istražila i predstavila velik i do danas u historiografiji neistražen problem oduzimanja židovske imovine u razdoblju od početka Drugoga svjetskog rata do porać...

26,40 € 33,00 € 20.00%

Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba

Knjiga Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba obuhvaća razdoblje od početka široke primjene slitine bakra i kositra u proizvodnji metalnih predmeta do početka rimskih osvajanja na tlu današnjih hrvatskih zemalja. U uvodnim poglavljima opisani su po...

10,40 € 13,00 € 20.00%
31,64 € 39,55 € 20.00%

Na dnu društvene ljestvice

Trgovanje ljudima fenomen je s kojim se susrećemo svakodnevno. Mladi ljudi, osobito žene i djeca, žrtve su zločinaca koji ih iskorištavaju kao seksualno roblje. U gotovo bespravnu položaju nalaze se i milijuni ljudi koji rade na plantažama, u tvornicama ili kao kućna posluga na svim ko...

31,64 € 39,55 € 20.00%

Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba

Knjiga Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba obuhvaća razdoblje od početka široke primjene slitine bakra i kositra u proizvodnji metalnih predmeta do početka rimskih osvajanja na tlu današnjih hrvatskih zemalja. U uvodnim poglavljima opisani su po...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Povijest Splita u srednjem vijeku

Ova knjiga proučava srednjovjekovnu prošlost Splita od nastanka grada do konca 16. stoljeća. Kako se povijest Splita ne može ograničiti samo na nekoliko stoljeća srednjovjekovlja, autorica uvodi čitatelja u glavnu temu razmatranjima o Dioklecijanovoj palači i načinu na koji je ona pre...

13,59 € 16,99 € 20.00%

Dalmacija i Istra u 19. stoljeću

U svesku pod gornjim naslovom na sintetski je način prikazana novovjekovna povijest Dalmacije i Istre od 1798. do 1918. godine. To je učinjeno na temelju već afirmiranih i provjerenih domaćih historiografskih spoznaja, ali također uzimajući u obzir i najnovija dostignuća na tom području iz p...

13,70 € 17,12 € 20.00%

La Dalmazia i LʼIstria nellʼOttocento

In qualità di professori universitari, docenti di storia moderna e contemporanea, ci confrontiamo costantemente con una realtà che, continuamente, ci pone in contatto con studenti e colleghi di altri paesi, attraverso i programmi di mobilità all’interno e al di fuori dell&...

15,93 € 19,91 € 20.00%

Povijest Dalmacije za vrijeme prve Austrijske vladavine 1797.-1806.

Priredio: Marko Trogrlić Ante Matijević autor je doktorske disertacije koju je napisao i obranio na Sveučilištu u Beču 1926. godine. Disertacija Ante Matijevića na njemačkom jeziku dostupna je u Sveučilišnoj knjižnici u Beču (Universitätsbibliothek Wien), pod sign...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Izvješća o translacijama i drugi izvori o kultu relikvija

Heinzelmannova knjiga "Izvješća o translacijama i drugi izvori o kultu relikvija" objavljen je izvorno kao trideset treći svezak u nizu "Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental" a bavi se izvješćima o translacijama kao zasebnom žanru unutar sred...

10,62 € 13,27 € 20.00%

Isusovci u Dubrovniku

Jezgru knjige predstavlja prijepis latinskoga izvornika (sukladno egdotičkim pravilima) i hrvatski prijevod rukopisa pod naslovom HISTORIÆ RAGUSINÆ iz 1693. Riječ je o dnevničkim zapisima što ih je vodio talijanski isusovac Stephano Antonio Desideri, poznat i kao Etienne Messid...

16,78 € 20,97 € 20.00%
13,70 € 17,12 € 20.00%

Hrvatska povijest 1918.-1941.

Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavensk...

13,70 € 17,12 € 20.00%

Hagiografija i rani kult sv. Anastazije i sv. Kristogona u Zadru

Studija je podijeljena u tri tematska dijela. Prvi je dio pregled povijesti najranijeg kulta ranokršćanskih mučenika sv. Anastazije i Sv. Krizogona (1.–3. poglavlje). Drugi dio (4.–6. poglavlje) posvećen je začetcima kulta i zadarskom odrazu „univerzalne hagiografije&ldq...

19,96 € 24,95 € 20.00%
21,02 € 26,28 € 20.00%

Hrvatska povijest 1918.-1941.

Težište knjige je na analizi međusobnih odnosa unutarnjih i međunarodnih okolnosti koje su utjecale na razvoj hrvatskog društva u jugoslavenskoj državnoj zajednici do Drugoga svjetskog rata. Kronološki je obuhvaćeno razdoblje od sloma Austro-Ugarske i stvaranja jugoslavensk...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Dalmacija u međuratnom razdoblju 1918.-1941.

O Dalmaciji u prvoj polovici 20. stoljeća nema opsežnijeg historiografskog djela do sada koje bi obuhvatilo više aspekata razvoja. Dalmacija je u prošlo stoljeće ušla kao habsburška krunovina Dalmacija, da bi nakon pada Austro-Ugarske monarhije postala dijelom najprije...

14,76 € 18,45 € 20.00%

Hrvatska povijest od 550. do 1100.

Ova je knjiga dio serije „Hrvatska povijest“. U knjizi se obrađuje razdoblje od 550. do 1100. godine. Posebna se pažnja posvećuje razdoblju tzv. mračnih stoljeća (7.-8.), stvaranju i širenju hrvatskog etničkog identiteta, formiranju političke vlasti Hrvata i njihovom pokr&s...

15,82 € 19,78 € 20.00%

Hrvatska povijest od 550. do 1100.

Ova je knjiga dio serije „Hrvatska povijest“. U knjizi se obrađuje razdoblje od 550. do 1100. godine. Posebna se pažnja posvećuje razdoblju tzv. mračnih stoljeća (7.-8.), stvaranju i širenju hrvatskog etničkog identiteta, formiranju političke vlasti Hrvata i njihovom pokr&s...

27,39 € 34,24 € 20.00%

Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegova jadranska misija

Minuccio Minucci (1551.-1604.) važna je osoba hrvatske, njemačke i talijanske povijesti. Kao doktor obaju prava obnašao je visoke dužnosti u papinskoj diplomaciji ponajprije u Njemačkoj, a zatim i u Španjolskoj, te u Rimu. Osobito se istaknuo u Ratu za Köln (1583.-1587.), kada...

37,16 € 46,45 € 20.00%

Dostojan vojnik Jelačića bana

Knjiga donosi s njemačkog na hrvatski jezik prevedene, znanstveno-kritički obrađene i priređene autobiografske zapise nekadašnjeg dalmatinskog namjesnika Gabrijela baruna Rodića (1812. – 1890.), koji se čuvaju u bečkom Ratnom arhivu, u kojemu nam je on ostavio mnoštvo stra...

23,36 € 29,20 € 20.00%

Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba

Knjiga obuhvaća razdoblje od prve pojave čovjeka na tlu današnjih hrvatskih zemalja u starije kameno doba pa do razvoja prvih metalurških zajednica u bakreno doba. U uvodnom se dijelu objašnjava pojam prapovijesti u okvirima povijesti, njezine podjele i kriteriji na kojima one...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba

Knjiga obuhvaća razdoblje od prve pojave čovjeka na tlu današnjih hrvatskih zemalja u starije kameno doba pa do razvoja prvih metalurških zajednica u bakreno doba. U uvodnom se dijelu objašnjava pojam prapovijesti u okvirima povijesti, njezine podjele i kriteriji na kojima one...

10,41 € 13,01 € 20.00%

Pustinjaci podno Garić planine

Tijekom gotovo 300 godina postojanja, od male i siromašne pustinjačke zajednice pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) je postao značajan feudalac s brojnim posjedima koji su obuhvaćali oranice, livade, šume, vinograde, ribnjake te mlinove. Isto su ...

26,34 € 32,92 € 20.00%