Jelena Šesnić

Mračne žene: Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860)

  • Godina izdanja: 2010.
  • Format: 13,5x21cm
  • Stranica: 372
  • Uvez: Meki
  • ISBN: 978-953-7534-50-9
13,14 € 26,28 € 50.00%

Kratki opis

Knjiga se bavi razdobljem američke književnosti koje obuhvaća prvu nacionalnu generaciju autora do razdoblja Građanskoga rata, a kroz prizmu specifičnog društvenog i kulturnog fenomena, načina na koji se mračni ženski likovi uspostavljaju kao ključne tekstualne i ideološke figure. Mračna žena («dark lady») ovdje je semantička, etička i etnička odrednica, dok se promatra, u prvome dijelu knjige, kako kanonski, klasični autori američke književnosti, prezentiraju svoje osebujne, neposlušne junakinje, koje time reflektiraju, ali i najavljuju, razne društvene silnice i promjene.
U drugome dijelu knjige, kroz praćenje istoga motiva, pažnja se upravlja na tzv. alternativni kanon američke književnosti, djela američkih autorica, te se pokušava pokazati kako su njihove junakinje mračne iz drugačijih razloga no što je slučaj u kanoniziranim djelima—njihova subverzivnost prvenstveno je i dalje posljedica njihova rodnog identiteta, ali u ovome dijelu kanona ona je potpomognuta i novim žanrovskim intervencijama, kao i promijenjenim ideološkim ciljevima. Žanrovski, mračne žene u drugome dijelu knjige, obitavaju u sentimentalnom i kućanskom romanu, u protofeminističkoj neknjiževnoj prozi te u povijesnom romanu iz ženske perspektive. Junakinje u drugome dijelu postaju ne tek snažne simboličke strukture i figure, nego i aktivne sudionice u mijenama što ih nagovještavaju. Time se američka književnost pokazuje kao dinamička struktura koja je obilježena kulturnim radom dotične tekstualne figure. Mračne junakinje nadaju se kao ključni element u registriranju faza razvoja nacionalne ideologije i identiteta.
Obzirom na tematiku projekta, čitanja ključnih tekstova poduzimaju se iz perspektive novijih pristupa u američkim i kulturnim studijima te u kritičkoj teoriji, uz dominantni doprinos feminističke i rodne teorije, novoga historizma i psihoanalitičke teorije.

JELENA ŠESNIĆ (Split) redovita je profesorica na Katedri za amerikanistiku u Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Njezini su znanstveni interesi usmjereni navlastito na istraživanje američke književnosti i kulture 19. stoljeća, metodologiju američkih studija, anglofonu hrvatsku dijasporu te studije pamćenja. Usavršavala se na nekoliko inozemnih stipendija (Fulbright Summer Institute, Fulbright Predoctoral Research Fellow, European Association for American Studies, Freie Universität Berlin). Redovito izlaganjima sudjeluje na međunarodnim i domaćim skupovima. Objavljuje na engleskome i hrvatskome jeziku. Autorica je sljedećih znanstvenih knjiga: From Shadow to Presence: Representations of Ethnicity in Contemporary American Literature (Rodopi, 2007); Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti 1820.-1860. (Leykam International, 2010). Urednica je zbornika Siting America/ Sighting Modernity: Essays in Honor of Sonja Bašić (2010) te su-urednica zbornika The Errant Labor of the Humanities: Festschrift Presented to Stipe Grgas (2017). Članica je uredništva časopisa Književna smotra te suosnivačica i potpredsjednica Hrvatskoga udruženja za američke studije (HUAmS). U sklopu HUAmS-a od 2013. redovito suorganizira godišnje amerikanističke radionice s međunarodnim sudjelovanjem. Su-urednica je publikacije u otvorenome pristupu Working Papers in American Studies (dostupne na platformi FF Open Press).