Estela Banov-Depope

Zvuci i znaci: Interkulturne i intermedijalne kroatističke studije

  • Godina izdanja: 2011.
  • Format: 15x21 cm
  • Stranica: 210
  • Uvez: Meki
  • ISBN: 978-953-7534-72-1
8,50 € 16,99 € 50.00%

Kratki opis

Knjiga obuhvaća desetak tekstova objedinjenih tematiziranjem kulturnopovijesnih i teorijskih aspekata hrvatske kulturne tradicije. U središtu autoričina interesa su kulturne pojave i problematika povezana s verbalnim folklorom i usmenom književnošću, osobito poezijom.
Jedinstveno integrativno načelo svih studija: analiza kulturnog konteksta i povezivanje književnih fenomena s drugim umjetničkim i komunikacijskim aspektima hrvatske kulture.

ESTELA BANOV-DEPOPE rođena je u Rijeci gdje je nakon završene osnovne i srednje škole 1989. godine diplomirala na Pedagoškom fakultetu obranom diplomskog rada s temom iz područja metodike nastave hrvatskog jezika u višekodnim jezičnim zajednicama. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1990. poslijediplomski studij Komparativne književnosti te ga završila 1994. obranom magistarskog rada pod naslovom Usmena i pučka književnost hrvatske dijaspore. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1999. obranom disertcije pod naslovom Kalendarske knjige u književnom životu hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi. Od 1991. godine radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te svoju znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost profilira unutar dvaju temeljnih područja: kroz interes za folklor i usmenu književnost te kontakte hrvatske književnosti s drugim književnostima unutar zapadnog kulturnog kruga. Sudjelovala je u izvođenju nastave iz brojnih obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju te na poslijediplomskom znanstvenom studiju Književnost i društvenohumanistički kontekst (među kojima su i kolegiji: Hrvatska usmena književnost, Svjetska književnost, Seminar diplomskog rada, Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima, Uvod u kulturnu antropologiju, Usmeni pripovijedni oblici, Monografski pristup temama hrvatske usmene književnost, Realizam i folklorizam, Intertekstualnost i intermedijalnost i drugi). Do sada je, sudjelujući u radu više znanstvenih projekata kao suradnik i voditelj objavila pedesetak znanstvenih radova i više stručnih, uglavnom prikaza novih kniževnih i književnoznanstvenih izdanja, a usmenim je priopćenjima na hrvatskom i engleskom jeziku sudjelovala na četrdesetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je knjiga: Usmeno pjesništvo kvarnerskog kraja, (Rijeka, 2000) Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi (Rijeka, 2001) i Suodnosi usmene i pisane književnosti (Rijeka, 2005).