Mirko Tomasović

Kroatističke i romanističke prouke i portreti

U knjizi Prouke i portreti Mirka Tomasovića valja uz marulološke teme istaknuti i autorovu polemičnost prema sustavnom omalovažavanju hrvatske tradicije s jedne strane hrvatske renesanse u radovima nekih talijanskih kroatista iredentističkih nagnuća, a s druge strane hrvatskoga romantizm...

11,81 € 23,62 € 50.00%